Wij beschikken op dit moment over 2 stukken geschut, te weten een 3 Ponder en een Houwitser. Hieronder een korte uitleg:

 

3 Ponder
 

 

Op de foto hierboven ziet u een zogenaamde 3 Ponder. Dit is een stuk veldgeschut en valt onder de categorie vlakbaangeschut. Dat laatste wilt zeggen dat de loop praktisch horizontaal ligt en de massieve kanonskogel door het veld heen stuitert (ricocheert). Dit om linies van soldaten omver te kegelen. De reikwijdte van dit stuk geschut ligt rond de 800 meter, waarbij de kogel bij het verlaten van de monding een snelheid heeft van om en nabij de 900 km p/u. Dit vertraagt uiteraard zo snel de kanonskogel voor het eerst de grond raakt (eerste opslag).
Het aantal ponden staat voor het gewicht van de kogel in die tijd. In ons kanon zou dus een kogel van 3 pond (ongeveer 1,5 kg) gaan. Wij schieten uiteraard niet met kogels maar met losse flodders. 

De loop die u hierboven ziet, is een replica naar origineel model van rond 1800. Het origineel staat in het legermuseum in Soest. Wij als vereniging hebben de loop laten gieten. Het overig hout en metaalwerk is voor het grootste gedeelte door ons zelf gedaan.

 

Houwitser

 

Het andere stuk geschut is een zogenaamde Houwitser. Dit is ook een stuk veldgeschut, maar valt onder de categorie krombaangeschut. Dat laatste wilt zeggen dat de loop in een hoek van om en nabij de 45 graden ligt, waarbij de kogel in een gekromde baan door de lucht vliegt. Deze werd gebruikt om bijvoorbeeld over heuvels of andere hindernissen heen te schieten. Door de kortere loop is de reikwijdte ook minder dan onze 3 ponder. De rijkwijdte ligt zo rond de 500 a 600 meter, waarbij de snelheid van de kogel ligt rond de 450 km p/u. De houwitser kon in een aantal gevallen naast massieve kogels ook al munitie afschieten welke kon exploderen.

Ook deze loop is een replica en verworven door een van onze leden. Hij heeft deze in bruikleen gegeven aan de vereniging. Daar de houwitser nog niet helemaal af is qua hout en metaalwerk zullen wij dit in overleg met ons lid in orde maken.