Voor de aanschaf van uniformen en uitrusting en voor de afwerking van het kanonaffuit en munitiewagen zijn wij op zoek naar sponsors en begunstigers. Voor begunstigers geldt een minimum jaarlijkse donatie van 25 Euro. Hiervoor ontvangen zij een aantal mooie prenten (reproducties) uit de Bataafse periode.

Begunstigers die 100 Euro of meer doneren krijgen tevens een fraaie ingelijste foto van onze stuksbemanning aan het kanon.

Kleinere donaties zijn natuurlijk ook altijd van harte welkom.

Het gironummer vindt U hieronder.

 

ING: INGB 0004 7025 61

Ten name van Vereniging Historische Artillerie Maastricht

 

Onze begunstiger(s) is (zijn):

 

Ons onderkomen vanaf 24 augustus 2004 in de kazematten aangeboden door

Woonpunt - Stichting Vastgoeddata "StiVAD"