Welkom in ons onderkomen dat ook bekend staat als de kazemat van bastion A. Deze kazemat is een onderdeel van de vroege verdedigingwerken die rond Maastricht lagen en past daarom ook uitstekend bij onze hobby en is een grote aanvulling op onze vereniging. Deze kazemat heeft, voordat wij deze in 2004 betrokken hebben, nog diverse functies gehad.

 

Linie van Dumoulin


Bastion A maakte deel uit van de Nieuwe Bossche Fronten, het vestingfront tussen bastion Holstein en de Maas. In de jaren 1816-1821 werden de vestingwerken op dit front volledig vernieuwd.
In de tweede helft van 1816 vonden de eerste grondwerkzaamheden plaats voor de aanleg van de nieuwe vestingwerken, de laatste metselwerken kwamen in 1821 gereed. Het nieuwe vestingfront kreeg zes bomvrije kazematten bedoeld om in oorlogstijd 1.500 militairen en meer dan 150.000 pond buskruit onder te brengen. De kazematten hadden allen een groot manschappenverblijf, een kruitkamer en een latrine.
In de kazemat van het bastion A is het grote manschappenverblijf afgedekt met kruisgewelven, geslagen over twaalf pilaren en een aantal pilasters. Er werden enkele stookplaatsen met schoorstenen gebouwd.

 

 

In 1956 werd een groot deel van de kazemat door de B.B. kring Maastricht als commandopost in gebruik genomen. Morreau schrijft dat de kazemat in 1955 werd gevorderd voor de BB.

De opening van de commandopost vond plaats op 22 meiNoodzetel 1956. Het gebouw kreegde kerkelijke zegen, van deken P. Jenneskens van Maastricht. Na hem voerde burgemeester Michiels van Kessenich als voorzitter van de kringraad van de Maastrichtse BB-kring het woord. Hij werd op zijn beurt gevolgd door gouverneur F. Houben die de officiële opening verrichtte.
In de commandopost had men een radiozender en –ontvanger, rechtstreekse telefoonverbindingen en alle nodige voorzieningen om beveiligd te zijn tegen conventionele en atoomwapens. De verwachtingen ten aanzien van de bescherming waren overigens wel wat overspannen, zo citeerde de krant commandant Vemer van de Bescherming Bevolking: “Als er een atoombom op 400 meter afstand inslaat zitten wij hier veilig.”
Later werd de commandopost tevens de noodbestuurszetel van het stadbestuur. De voorzieningen werden tot in de jaren tachtig min of meer in stand gehouden en door de BB beheerd. De commandopost was gevestigd in het oostelijke (rechts van de ingang) deel van het manschappenverblijf.