De Vereniging Historische Artillerie Maastricht (VHAM) is in maart 2004 opgericht en heeft tot doel de kennis omtrent de geschiedenis en het gebruik van de artillerie van het jaar 1000 tot 1840 te bevorderen. Zij wil dit doel onder meer bereiken door het uitvoeren van historische demonstraties, mee te werken aan muziekstukken, optochten en historische toneelspellen, en het herbeleven van historische gebeurtenissen zowel nationaal als internationaal. De kennis omtrent artillerie wordt verkregen door bezoeken aan wapen-, legermusea en militaire archieven. Door onderlinge contacten met andere artilleriegroepen wordt deze kennis gedeeld en verder uitgebreid.

De leden van de VHAM zijn gekleed als kanonniers van de Bataafse artillerie uit het jaar 1799.

De VHAM beschikt over een eigen kanon op veldaffuit.

Na grondige research in verschillende legermusea is in Duitsland een exacte kopie gegoten van een drieponder van de Haagse firma Maritz van rond 1800, zoals die in het Legermuseum in Soesterberg staat tentoongesteld. Ook de houten affuit is nagemaakt aan de hand van oude documenten en tekeningen.

De kanonniers bedienen het kanon volgens de authentieke Bataafse artillerie-exercitie van 1803.

Het kanon is een voorlader, er wordt geschoten met zwart kruit dat in een linnen zakje zit: de kardoes. Vanzelfsprekend wordt de kanonskogel niet geladen, maar blijft het bij een losse flodder.

Een van de hoofdactiviteiten van de VHAM is het deelnemen aan re-enactments. Re-enactment kan het beste vertaald worden als levende geschiedenis. Bij een re-enactment geven groepen het publiek een inzicht in hoe legers vroeger opereerden en hoe manschappen leefden. De VHAM is aangesloten bij de Napoleontische Associatie der Nederlanden (NAN). Dit is een landelijke overkoepelende organisatie waarin meerdere verenigingen zoals de VHAM zijn aangesloten. De NAN houdt zich bezig met het Napoleontisch tijdperk, de periode 1795 tot en met 1815. De kanonniers van de VHAM zijn historisch verantwoord gekleed en uitgerust. Daarnaast gaan de leden ook historisch ten velde; kampement, attributen, voeding, alles voldoet aan de historische normen.